Açık Rıza Onayı

ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” veya “KVKK Kanunu” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmış olan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’ni (bundan böyle “KVKK Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) tamamını okuduğumu ve anladığımı,

Şirket tarafından sözleşmenin ifası, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunda açıkça öngörülmesi, yasal yükümlülükleri yerine getirilebilmesi, ilgili kanun ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, pazarlanması, denetlenmesi, veri analizinin yapılması, istatistiksel çalışmaların yapılması gibi KVKK Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış olan KVKK Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde belirtilen amaçlar için kişisel ve özel nitelikli verilerimin Şirket tarafından toplanma yöntemi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, kullanılması ve aktarılması ile ilgili tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, özgür iradem ve açık rızam ile onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni ulaşabilirsiniz.

WhatsApp