Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Uzaktan Sağlık Bilişim Sistemi sağlayıcısı olan ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin www.ceptesaglik.com.tr Site üzerinden verdiği bilişim hizmeti vasıtası ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatlarına göre, Sağlık Bakanlığı’nca, ilgili diğer bakanlıklarca ve mercilerce sağlık ve Hizmet Verenlık hizmeti vermeye yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerce, Kurumlarca ve Kuruluşlarca sağlanan hizmetleri ve/veya ürünleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre fiili kanuni ehliyeti olan, iş bu sözleşmede ve web sitesinde belirtilen sözleşme hizmet şartlarını www.ceptesaglik.com.tr Sitenden üye kayıt formunu doldurup  elektronik ortamda imzalayarak ve/veya onaylan gerçek kişilerin kabul beyanının ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacak ve Sözleşme Taraflarınca da Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı / onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Şirket üyeliğini devam ettirdiği müddetçe yürürlükte kalır.

Şirket’e üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı’nın Şirket’e üye olmadan önce işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, Üyelik Sözleşme eklerini dikkatle okuyup anladığı, kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kullanıcı’nın yeni üyelik oluşturma esnasında, iş bu Sözleşme ve eklerini okuduğunu ifade eden kısmı işaretleyerek Sözleşme ve eklerindeki tüm maddelerin tamamını kabul etmiş sayılır

Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni,  Açık Rıza Beyanı, Çerez Politikası, Üyelik Sözleşmesi, İptal ve İade Şartlarını  ile sınırlı olmaksızın Site’de yer alan diğer bilgi, belge ve açıklamalar İş bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI   

 

 

ŞİRKET

KULLANICI

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

:

ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

 

Adres

:

Harbiye  Mahallesi Hürriyet Caddesi 7/12 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No/ Vergi No

:

6430764677 Başkent V.D.

 

E-posta

:

info@ceptesaglik.com.tr

 

Telefon No

:

0850 308 5003

 

 

 1. TANIMLAR

Sözleşme

:

İşbu Üyelik Sözleşmesi

Şirket

:

ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Cepte Sağlık

:

Tüm hakları Şirket’e ait olan, Kullanıcı’nın Hizmet Veren’den hizmet almasına ve/veya Hizmet Veren ile görüntülü görüşmesinin gerçekleşmesini sağlayan platform.

Site

:

www.ceptesaglik.com.tr

Üyelik Sözleşmesi

:

Kullanıcı’ların üye kayıt sırasında üyelik şartlarını okuyup anladığını kabul beyan ve taahhüt etiği sözleşme.

Hizmet Veren

:

www.ceptesaglik.com.tr üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mezuatlarına göre faaliyet iznine sahip oldukları hizmetleri ve/veya ürünleri veren kişi, kurum ve kuruluşlar.

Ziyaretçi

:

Site’ne erişen gerçek veya tüzel kişiler.

Kullanıcı

:

Site’ne erişen ve Site’de açıkça belirtilen Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları kabul ederek hesap oluşturan gerçek veya tüzel kişiler.

Hizmet Alan

:

Site’ne erişen, Site’de açıkça belirtilen Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları kabul ederek hesap oluşturan ve Hizmet Veren tarafından sağlanan hizmet ve/veya ürünü satın alan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre fiili kanuni ehliyeti olan gerçek veya tüzel kişiler.

Taraf / Taraflar

:

Şirket ve Hizmet Alan ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Uygulama

:

Tüm hakları Şirket’e ait olan www.ceptesaglik.com.tr  üzerinden Kullanıcı’nın Hizmet Veren’lerin satışa sunduğu hizmeti ve/veya ürünü satınalmasını sağlayan bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarda çalışan 16.05.2022 tarihinde 2022/6708 kayit tescil numarası ile Şirket adına tescil edilmiş yazılım.

Cepte Sağlık Hizmeti

:

Cepte Sağlık üzerinden Hizmet Veren’in Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mezuatlarına göre faaliyet iznine sahip oldukları hizmetleri ve/veya ürünleri sağlayabilmesi; Kullanıcı’nın da Hizmet Bedeli ödeyerek Hizmet Veren’den bu hizmeti ve/veya ürünü alması için bilişim altyapısı sağlanmasıdır.

Cepte Sağlık Hizmeti Umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile elektronik ortamda veri alışverişi ve/veya görüntülü görüşme yapılması için teknolojik altyapı sağlanması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında Hizmet Alan’nın ve Hizmeti Veren’in aynı anda hazır bulunması gerekmektedir. Cepte Sağlık Hizmeti işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak sağlamakta olup herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Şirket, Hizmet Veren tarafından sağlanan hizmet ve/veya ürün için bilişim altyapısı sağlayarak aracılık hizmeti vermektedir. Şirket tarafından sağlanan hizmet Türkiye Cumhuriyeti 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358.maddesine ve 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu” hakkında Yönetmelik esasına göredir.

Sözleşme şartları, yasal mevzuatlar, Kullanıcı’nın, Hizmet Veren’in ve Şirketin her türlü nesnel ve/veya özel bilgilerinin güvenliklerinin korunması, Cepte Sağlık platformu’nun geliştirilmesi gibi ve benzeri zaruri şartların vukuu bulması durumunda Şirket ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın istedği zaman sağladığı Hizmetler’in muhteviyatını değiştirme ve Hizmetler’i Kullanıcı’nın, Hizmet Veren’in ve diğer üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir.

Hizmet/Ürün

:

Şirket’in Cepte Sağlık platformu ile sağladığı bilişim altyapısı üzerinden Hizmet Veren’in ücreti bedelinde Hizmet Alan’a Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mezuatlarına göre faaliyet iznine sahip oldukları hizmetler ve/veya ürünler.

Hizmet Bedeli          

:

Hizmet Alan tarafından Şirket’e ödenecek bedeli ifade eder

Ödeme Hizmet Sağlayıcı

:

Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

USBS

:

Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi.

USBS Sağlayıcısı

:

Merkezi Harbiye  Mahallesi Hürriyet Caddesi 7/12 adresinde bulunan ONLNIE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ.

USBS Hizmeti:

:

Kullanıcı’nın talebine istinaden umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri elektronik ortamda alışverişi ve/veya görüntülü görüşme yapılması için teknolojik altyapı sağlanması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında Hizmet Alan’ın ve Hizmet Veren’in aynı anda hazır bulunması gerekmektedir. USBS Hizmeti işbu Sözleşme şartlarına, Türkiye Cumhuriyeti 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358.maddesine ve 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu” hakkında Yönetmelik esasına uygun olarak sağlamakta olup herhangi bir ek sözleşme imzalanmasina gerek kalmaksızın Kullanıcı, Hizmet Alan ve Hizmet Veren için bağlayıcıdır.

Tüketicinin Korunması Kanunu

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Mesafeli Satış Yönetmeliği

:

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

KVKK Kanunu

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Materyaller

 

Şirket ürünleri, Şirket ticari markaları, görünümü, Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Cepte Sağlık markası, www.ceptesaglik.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller

Üyelik Denetimi      

:

Şirket bünyesine Kullancı olmak maksadıyla yapılan başvuruları inceleyip karara bağlayan, inceleyen, denetleyen, Şirket bünyesi içerisinde, Şirket’e ait bir iç birimdir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 İşbu Sözleşme, Şirketin, Kullanıcı olarak www.ceptesaglik.com.tr alan kodunda yer alan Sitesi ve/veya Şirket uygulaması aracılığıyla Hizmet/Ürün’ü alan kişiler için geçerlidir. Uzmanlar (“Hizmet Veren”) olarak www.ceptesaglik.com.tr alan kodunda yer alan sitede veya Şirket uygulaması aracılığıyla Hizmet/Ürünler’i doğrudan sunan kişiler anlamına gelmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  1. Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme’yi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin Şirket’e ait uygulama ve/veya Site üzerinden talep ettiği Hizmet/Ürün’ün satışı veya alımı ile teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer sair mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  2. Şirket Site ve/veya uygulama üzerinden sunulan Hizmet/Ürün Hizmet Veren tarafından sağlanmakta olup Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.
  3. Şirket işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Kullanıcı aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitende yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile Kullanıcı’ya bildirecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Sitende yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve Sitenin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
  4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 1.  GENEL HÜKÜMLER VE HİZMETLER

 Hizmet/Ürün;

 1. Hizmet Veren’in, Hizmet/Ürün’ü sunabileceği, Kullanıcı’nın ise Hizmet/Ürün’ü alabilecekleri bir platformun sağlanması,
 2. Hizmet Veren’in bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket üzerinden uzaktan sağlık hizmetleri alanlarda hizmet vermeleri,
 3. Kullanıcı tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Hizmet/Ürün’ün Kullanıcı tarafından alınmasını takiben sadece ve yalnızca Hizmet Veren adına ve hesabına alınan bedelin Hizmet Veren’e Şirket ile sözleşmesel ilişkisi kapsamında aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu noktada, Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan Hizmet/Ürün’ün gizlilik politikası kapsamında sınırlarını bilmemekte olduğunu, sağlanan Hizmet/Ürün’ün ayıplı olması halinde sadece ve yalnızca Hizmet/Ürün sağlayıcısı olan Hizmet Veren’in sorumlu olduğunu, Hizmet Veren ile Şirket arasında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmadığını, Şirket’in her zaman Aracılık Hizmeti’ni sona erdirme hakkına haiz olduğunu, Şirket’in hiçbir zaman Hizmet/Ürün’ün kalitesinden sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Şirket, sağlanan Hizmet/Ürün’ün içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, sağlanan Hizmet’in ayıplı olduğu kanaatinde olması halinde durumu Şirket’e bildirir, Şirket sağlanan Hizmet/Ürün’ün vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan çıktığını tespit etmesi halinde Şirket, Kullanıcı’ya bilgi vermek kaydı ile Kullanıcı’ya başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır.

 

  1. Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir. Hizmet Veren tarafından sağlanan Hizmet/Ürün’de, Şirket sadece ve yalnızca Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olup Hizmet/Ürün sunulan elektronik ortamı kullanan Hizmet Veren tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
  2. Şirket, Hizmet Veren’in Şirket üzerinden sağladıkları Hizmet/Ürün’ün listelenmesi, Kullanıcı tarafından Hizmet/Ürün’ün bedelinin ödenmesini takiben Kullanıcı tarafından ödenen bedellerin ilgili Hizmet Veren’e sözleşme ilişkisi kapsamında aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Hizmet Veren, Şirket’in Hizmet Veren namına satışa Hizmet/Ürün’ün Hizmet Bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı, Şirket vasıtası ile ödeme yaparak Hizmet Veren ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Kullanıcı, Şirket’in Hizmet Veren tarafından verilen Hizmet/Ürün karşılığında yapılacak ödemelerin ilgili Hizmet/Ürün’ün Kullanıcı tarafından teslim alınmasını takiben Hizmet Veren’in hesabına aktarılması hususunda yetkili olduğunu ve de Hizmet/Ürün karşılığında bedel ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, Şirket Hizmet/Ürün’den faydalanabilmesi için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli kılınan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Şirket Hizmet/Ürün’den yararlanamayacağını kabul eder. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin hukuka uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında Şirket ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.
  4. Şirket Hizmet/Ürün kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, ürün ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Kullanıcı, Şirket’in dilediği değişiklikleri Hizmet/Ürün üzerinde yapabileceğini ve Şirket’in bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
  5. Uygulama ve/veya Site içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Kullanıcı’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Uygulama ve/veya Site üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Kullanıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Kullanıcı, Uygulama’da ve/veya Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya ve/veya Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı; gerek uygulamada gerek cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde Uygulama’dan ve/veya Site’den gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Kullanıcı’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.
  6. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde Şirket’in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Şirket’in herhangi bir sebeple önceden bilgilendirmek suretiyle yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış ve/veya hizmet işlemleri için Kullanıcı tazmin talebinde bulunamaz. Kullanıcı ve Hizmet Veren arasında söz konusu herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlığa ilişkin Şirket’in husumetinin bulunmaması nedeniyle Şirket taraf olarak gösterilemeyeceğini, Kullanıcı, kabul ve beyan eder.
  7. Kullanıcı tarafından yapılan ödemeler, sadece ve yalnızca Hizmet Veren adına ve hesabına Şirket tarafından tahsil edilmekte olduğunu, Kullanıcı, kabul ve beyan eder.
  8. Hizmet Veren ile Şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmamaktadır. Şirket sadece ve yalnızca Kullanıcı ile Hizmet Veren arasında yapılacak Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, Gizlilik Politikası uyarınca, Şirket hiçbir suretle Hizmet Veren’in verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı, kabul ve beyan eder.
  9. Şirket, hiçbir suretle bildirim yapmaksızın ve/veya öncesinde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, her zaman Aracılık Hizmeti’ni sona erdirme hakkına sahiptir. Sona erdirmenin gerçekleştiği andan öncesinde satın alınmış ancak henüz gerçekleşmemiş/teslim edilmemiş Hizmet/Ürün derhal Kullanıcı’ya iade edilir.
  10. Şirket, Hizmet/Ürün’deki herhangi bir değişikliği Sitesi’nde ve/veya Uygulaması’nda yapacağı ilanla değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Hizmet/Ürün’deki değişikliğe veya kaldırılmasına ilişkin talep ve/veya itirazlarını 15 gün içerisinde destek@ceptesaglik.com.tr Şirket yetkili mail adresine iletme hakkına sahiptir. Talep ve/veya itirazlara ilişkin değerlendirme hakkı yalnızca ve sadece Şirket’e aittir.
  11. Üyelik Sözleşmesi, Hizmet/Ürün’ün sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Şirket işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.

 

 1. ÜYELİK SİSTEMİ

 

  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; Şirket ile Hizmet/Ürün’den yararlanmak isteyen Kullanıcı arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.
  2. Kullanıcı, Hizmet/Ürün satın almak ve/veya faydalanmak maksadı ile kendilerine ait bir profil sayfası oluşturmakla yükümlüdür. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Kullanıcı, kendilerinden talep edilen kendilerine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vs.) ilgili yerlere gireceklerdir. Kullanıcı’nın kullanıcı adı seçiminde, genel ahlak kurallarına uygun ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımaması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerden bazıları Hizmet/Ürün’de kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyecektir.
  3. Kullanıcı, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Kullanıcı tarafından işlenmesine      Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.
  4. Şirket, akdedilen sözleşmelere aykırılık ve yasal mevzuata aykırılık halleri, teknik güncelleme durumları ve/veya profil sayfalarının iyileştirilmesine ilişkin faaliyet hallerinde ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla gerekli görülen hallerde Kullanıcı’nın aleyhine olmamak üzere, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın profil sayfalarında değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.
  5. Kullanıcı, profil sayfasında yer alsın veya almasın, Hizmet Veren’e ilettiği ve/veya görüşme sırasında belirttiği, Şirket’e verdiği, bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olması söz konusu olamaz. Şirket’in zararlara ilişkin talep, tazminat hallerinde hukuki ve cezai hakları saklıdır.
  6. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle;
 • Gerçek kişi Üyeler; 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını,
 • Tüzel kişi Üyeler ise Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu,
 • Gerçek ve tüzel kişi Üyeler, Şirket tarafından herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını,
  1. peşinen kabul ve beyan ederler. Ayrıca Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Sitesi’de sağlanan Hizmet/Ürün’ü Hizmet Bedeli’ni ödemek koşulu ile kullanmaya, Şirket’e giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Şirket’e girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. 18 yaşından küçük kişiler Şirket’e Üye olamazlar ve Şirket’in ve/veya Hizmet Veren’in sağladığı Hizmet/Ürün’den faydalanamazlar. Üyeler’in 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık sebebiyle derhal ve ayrıca herhangi bir bildirimde yapılma zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.
  3. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan, bilgilendirme ile üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. İlgili başvurular “Üyelik Denetim” birimi tarafından değerlendirilecek olup Üyelik Denetim Birimi, Şirket’e ait bir şirket iç birimidir. Ayrıca, herhangi bir başvurunun Şirket, Üyelik Denetim Birimi tarafından reddedilmesi halinde, üyelik başvurusunda bulunan kişinin yazılı talebi üzerine vermiş olduğu kişisel veriler 15 (on beş) gün içerisinde imha edilecek olup imhanın gerçekleştiği günden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurucuya bildirilecektir. Şirket kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra, Şirket, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca sınırlı olmamakla birlikte, hüküm ve koşullara aykırılık, mevzuat dahilinde ihlal durumlarında hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir. Kullanıcı, dilediği zaman görüştüğü Hizmet Veren’ı değiştirebileceği gibi dilediği zaman da tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.
  4. Üyelik Şirket’in ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Ziyaretçiler tarafından Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda verilen bilgilere göre yararlanılmak istenilen hizmetler arasında ücretli bir hizmetin varlığı halinde bu hizmete ilişkin olarak varsa öncül ücretin ödenmesi ve banka bilgileri ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Daha sonrasında Hizmet Veren ve/veya Kullanıcı tarafından oluşturulan şikayete istinaden ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde Sözleşme’ye aykırılığının bulunup bulunmadığı gibi hususlarda Üyelik Denetim Birimi tarafından incelenebilir. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini Site’nin ilgili bölümlerine girmemeleri ve ödemeyi gerçekleştirmedikleri taktirde Hizmet Veren’den hizmet alamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Site’de ve/veya Uygulama’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
  5. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Kullanıcı, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı, almış olduğu Hizmet/Ürün’ün görülmesi sırasında Şirket Gizlilik Politikası’na uygun davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi hal ve davranışı sergilenmesi halinde, Şirket’in her türlü hakkı saklıdır. Kullanıcı’ya ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Kullanıcı, mevcut üyeliğini üçüncü kişilere devredemez, kullanımına açamaz. Kullanıcı’nın mevcut üyeliğini bizatihi kendisinin kullanmadığının Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket haklı neden ve ihbarda bulunmaksızın derhal fesih hakkına sahip olup Şirket’in hukuki ve cezai tüm hakları saklıdır.
  6. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket, işbu yasağın ihlal edildiğini tespit etmesi halinde, yeni açılan hesap kalıcı olarak kapatılacak ve ihlali gerçekleştiren Kullanıcı ile aksi kararlaştırılıncaya kadar tekrardan Sözleşme akdedilmeyecektir.  Kullanıcı, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Kullanıcı, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Şirket’e bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Kullanıcı’nın Şirket’e erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme ve/veya askıya alma hakkına sahiptir.
  7. Kullanıcı olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Şirket sorumlu değildir. Kullanıcı, hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sonucunda başka bir Kullanıcı’a veya Hizmet Veren’e, şifre veya hesabının başkası tarafından kullanılması nedeniyle Şirket’in ve/veya Ziyaretçiler’in uğrayacağı zararlardan sorumludur.
  8. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kendisine veya diğer Kullanıcı’ya ve/veya Hizmet Veren’e ait profil sayfalarını manipüle edecek davranışlarda bulunamaz. Kullanıcı, bu ve benzeri davranışlarda bulunması halinde, Şirket’in tüm zararını tazmin edeceğini ve Şirket’in tek taraflı olarak ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkının bulunduğunu bilir ve kabul eder.
  9. Kullanıcı, profillerinde yayınlanan fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendilerine ait olduğunu, Hizmet Veren ile paylaştıkları bilgilerin gerçeği yansıttığını, Hizmet Veren ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin toplumsal ahlak kurallarına uygun şekilde olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık olması halinde Şirket ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

 

 1. ŞİRKET YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
  2. Şirket, Kullanıcı’ya sağlanan Hizmet/Ürün’ün bilgileri ve/veya yorum ve öneriler ile bu ürün bilgileri, yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere her türlü içeriği, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde her şekilde kullanabilir.
  3. Şirket, Kullanıcı’ya ait bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Ziyaretçiler’in genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.
  4. Şirket, Hizmet/Ürün miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.
  5. Şirket, Hizmet Veren’in bilgilerinin doğruluğunu, geçerliliğini ve lisansları hakkında gerçekliğini mümkün olan en yakın şekilde göstermek için çaba sarf eder, ancak Hizmet/Ürün’ü sağlayan Hizmet Veren’in bilgilerinin doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.
  6. Şirket, Hizmet/Ürün kapsamında hiçbir Kullanıcı’a belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Aracılık edilen Hizmet/Ürün’ün sosyal ağ ve fiziki olmayan yollarla gerçekleşmesi sebebi ve diğer sebeplerle bu mecraya güvenlik açısından Şirket gerekli tüm önlemleri alır ancak, Kullanıcı’ya garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in, Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  7. Şirket, Kullanıcı’ya sağlanan Hizmet/Ürün karşılığında Hizmet Veren’e verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.
  8. Şirket, Kullanıcı’dan, Hizmet Veren adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Kullanıcı’yı ve/veya Hizmet Veren’i temsil etmemektedir. Şirket’in Kullanıcı ve Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Hizmet Veren ve Kullanıcı arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Kullanıcı ve Hizmet Veren arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin husumeti bulunmamaktadır.
  9. Şirket’in her ne sebeple olursa olsun Kullanıcı ve Hizmet Veren arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı ve Hizmet Veren, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden bizzat ve şahsen sorumludur. Kullanıcı ve Hizmet Veren, Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

 

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. Kullanıcı, Şirket’te yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmet/Ürün’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir.
  2. Kullanıcı, Şirket üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcı’nın, Şirket’te yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Kullanıcı, yapacakları tüm işlemde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
  3. Kullanıcı, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. Kullanıcı, Hizmet Veren’dan aldıkları Hizmet/Ürün’ü sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Hizmet Veren’nin ve Şirket’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Hizmet Veren’in sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Kullanıcı, işbu kanuna aykırı eylem ve davranışıyla bağlantılı olarak Şirket’in şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Şirket’i hiçbir sıfatla sorumlu tutmamayı, Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket, sağlanan veya sağlanmamasına rağmen Şirket’in bulunduğu bilişim sistemlerine Kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde, Kullanıcı’nın hukuka aykırı işlemlerde bulunmaları ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer hukuki ve cezai sonuç doğuran işlemlerinde, Şirket, Kullanıcı’ya rücu hakkını saklı tutar.
  4. Kullanıcı’nın Hizmet Veren’den aldıkları Hizmet/Ürün sırasında, Hizmet Veren’e karşı kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları taktirde, Şirket, işbu Sözleşme ilişkisini derhal ve bildirimsiz olarak feshedebilir, önceden satın alınan Hizmet/Ürün’e ilişkin iade yapmayabilir, diğer tüm haklarını da ayrıca saklı tutar. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, Şirket, Uygulama’yı ve/veya Site’yi kullanmaktan ve üyelik haklarını erişimden menedebilir, üyeliğini askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
  5. Kullanıcı, Şirket’in sağladığı hizmetlerin sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuatlar kapsamında gereklilik arz eden bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması veya güncel tutulmaması halinde Şirket hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin hukuka ve mevzuata uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında Şirket ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.
  6. Kullanıcı, Hizmet Veren ve Ziyaretçi, Şirket’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmet/Ürün’ün talep edilen şekilde verilebilmesi için Şirket’e ve/veya Hizmet Veren’e kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, satın aldıkları Hizmet/Ürün’ün verdikleri adrese ulaşması veya Hizmet/Ürün’ün sağlanamaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Ziyaretçiler Şirket üzerinden ve/veya Hizmet Veren tarafından kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı oluşan zararlardan Şirket’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte, Şirket’in her türlü zararını Kullanıcı, karşılamakla yükümlüdür.
  7. Kullanıcı bedeli ödeyerek satın aldığı Hizmet/Ürün’ü, randevu saatinden 3 saat öncesinde Şirket’e yazılı bildirimde bulunup Şirket tarafından iptalin onaylanması ile Hizmet/Ürün’ün iptalini sağlayabilir. Şirket, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Kullanıcı’nın haklı nedeni olmaksızın 3 (üç) kez ayrı ayrı randevusunu kusuru ile iptal etmesi halinde, Kullanıcı’ya Hizmet/Ürün vermeyebilir, üyeliğini sonlandırabilir, üyeliğini dondurabilir. Bu takdirde, Kullanıcı, Şirket’in herhangi bir zararı oluşması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu münhasıran kendisinde olduğunu, ek süre isteyemeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Şirket her zaman randevuyu iptal etme hakkına sahip olup ücret iadesini en geç 4 gün içinde Kullanıcı’ya gerçekleştirecektir. Şirket Site’de ve/veya Uygulama’da listelendiği halde satışa, randevu saati açısından Şirket ve/veya Hizmet Veren’in kusuru ile sunulamaması veya Kullanıcı’nın satın aldığı bir Hizmet/Ürün’ün randevu saati itibariyle Hizmet Veren’in veya Şirket’in kusuru ile verilmemesi durumlarında, Şirket, Kullanıcı’ya bilgi vermek kaydı ile Kullanıcı/Hizmet Alan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır.
  8. Uygulama ve/veya Site içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Kullanıcı’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır.
  9. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Uygulama ve/veya Site üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Kullanıcı’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Kullanıcı, Uygulama’da ve/veya Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya ve/veya Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı; gerek uygulamada gerek cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde Uygulama’dan ve/veya Site’den gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, oluşan sorunlardan Şirket’in sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  10. Kullanıcı, Hizmet/Ürün’ü almadan önce, alırken ve aldıktan sonra Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olacağını, Şirket’in hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve Şirket’in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Uygulama’nın ve/veya Site’nin kullanıldığı cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için cihazın güvenliğini temin etme gibi cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Kullanıcı, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.
  12. Kullanıcı, Uygulama ve/veya Site üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, Uygulama’yı ve/veya Site’yi kullanmasından ve Uygulama’da ve/veya Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar hallerinde, Şirket’in, Kullanıcı’ya rücu etme hakkına saklıdır.
  13. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama ve/veya Site üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere, Kullanıcı’a rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın kusuru oranında sorumludur.
  14. Kullanıcı, Şirket’e verdiği bilgilerinin (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, telefon numarası) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket bu bilgilerin doğru olmadığını tespit eder ise, durumun mahiyetine göre Kullanıcı’a ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işlemi, satışı, hizmeti, üyeliği iptal edebilir ya da mevzuat dahilinde uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir. Şirket’in hukuki ve cezai hakları saklıdır.
  15. Kullanıcı, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.
  16. Kullanıcı, Şirket’ten sağladığı Hizmet/Ürün sırasında, yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.         
  17. Şirket, dilediği zaman Kullanıcı’nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik Sözleşmesi’nin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Kullanıcı’nın Şirket’ten mevcut bir alacağı olması halinde, Şirket bunu muhtemel bir zararın varlığı halinde mahsup etmek amacı ile alıkoyabilir.
  18. Hizmet Veren tarafından Hizmet/Ürün üzerinde yapılacak değişiklikler Şirket’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Hizmet Veren tek başına ve münhasıran sorumludur.

 

 1. ÜRÜN VE HİZMET SATIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

  1. Kullanıcı, ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine en yakın buldukları uzmanı seçmekte özgürdürler.  Kullanıcı, Şirket’in Site ve/veya Uygulama ile Hizmet/Ürün alacağı Hizmet Veren’i kendi seçer, Hizmet Veren’in de uygun olduğu tarih ve saate göre randevu zamanını belirler, kredi kartı ve/veya Şirket’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alır.
  2. Kullanıcı, kendisine tanınan gün ve saatte tüm hakları sadece ve yalnızca Şirket’e ait olan ve görüşmenin yapılmasına aracılık eden Cepte Sağlık Hizmeti platformu üzerinden önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak Hizmet/Ürün’ü alır.
  3. Kullanıcı, Hizmet Veren’den aldıkları Hizmet/Ürün sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Hizmet Vereni’n ve Şirket’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Hizmet Veren’ın sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Hizmet’in görülmesi sırasında, Cepte Sağlık Hizmeti üzerinden herhangi bir şekilde kayıt alınmayacağını, tamamen gizli ve üçüncü kişilerin Hizmet Veren tarafından davet edilmediği sürece yalnızca kendisi ile Hizmet Veren arasında gerçekleşeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi taktirde, cezai ve hukuki alanda sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, Hizmet/Ürün’ün görülmesi sırasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında hiçbir suretle Hizmet Veren’in özel bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon numarası v.b.) talep etmeyeceğini, Hizmet/Ürün’ün sağlanmasında Şirket’i egale edici eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, Hizmet’i yalnızca ve sadece Şirket aracılığıyla alacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi Şirket tarafından tespit edildiği taktirde, Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Kullanıcı’nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.
  5. Kullanıcı, işbu Hizmet/Ürün’ü alırken, 18 yaşından büyük olduğunu ve Sözleşme’yi yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi geçen Hizmet/Ürün’ün kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu; Şirket’in Hizmet/Ürün’ün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın sayılan hususlara aykırılığının tespiti halinde ve Kullanıcı’nın işlemleriyle ilgili Şirket’e Hizmet Veren’den 2 (iki) kez şikayet ulaşması durumunda Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Kullanıcı’nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.
  6. Şirket, bünyesinde sunulan Hizmet/Ürün’ün hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Hizmet Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Şirket’e Kullanıcı tarafından yapılan bir ihtarla ilgili, Şirket, Hizmet/Ürün’ün sağlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, askıya alabilir, kaldırabilir. Söz konusu sebeplerin oluşmasında Şirket’in kusuru bulunmamakla birlikte, sadece Aracı Hizmet Sağlayıcısı olmasından kaynaklı bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Şirket’e ilgili Hizmet/Ürün’ün sağlanmasına ilişkin bir ödeme yapılması gerekiyorsa veya henüz ödemeyi gerçekleştirmemişse Kullanıcı, bu ödemeyi yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.
  7. Kullanıcı, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Hizmet/Ürün’ü Hizmet Veren’den alır. Kullanıcı’nın satın alma talebi, Hizmet/Ürün’e ilişkin Şirket tarafından hazırlanan, Şirket ya da Şirket dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Hizmet Veren ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin Hizmet/Ürün’ü satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Kullanıcı, bu satın alma talebiyle ilgili Hizmet/Ürün’ü satın almayı kabul ve taahhüt eder.
  8. Şirket; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut işlemin şüpheli bir işlem olması; şüpheli işlemlerle ilgili Kullanıcı’a Şirket tarafından ulaşılamaması, söz konusu işlemin Kullanıcı’nın ve Şirket’in genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut da işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Kullanıcı’ya aktarılması için Kullanıcı’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Kullanıcı tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya değin Kullanıcı’nın hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Kullanıcı’dan talep edilen bilgi ve belgelerin Şirket’e iletilme süresinin dolması durumunda, Kullanıcı tarafından yapılan ödeme, Şirket tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Kullanıcı ya da Bankasına iade etmesi halinde, Şirket ödediği bedele ilişkin haklarını saklı tutar. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e ait olup belirtilen işlem yalnızca Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.
  9. Kullanıcı, Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcı’a ait, Şirket Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Şirket’in ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Şirket Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

 

 

 1. YASAKLAR, SORUMLULUK VE TAZMİNAT

 

  1. Kullanıcı, Hizmet/Ürün’ü hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde edinmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, Hizmet/Ürün’ü kullanırken yapacağı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan Hizmet Veren’in bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu, Şirket’in yalnızca ve sadece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.
  2. Kullanıcı, Hizmet/Ürün’ü çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket’in söz konusu Hizmet/Ürün’den herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren tarafından Şirket’e eklenen, gerçekleştirilen eylemler veya başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı zarara uğratacak nitelikte, sınırlamaları aşan veya ihlal eden Hizmet/Ürünler’den, devlet, yargı veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Hizmet Veren’in sorumlu olduğunu, Kullanıcı bilir, kabul ve beyan eder.
  3. Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Hizmet Veren’in davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Şirket’in kullanımı, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in, herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.
  4. Kullanıcı; suç teşkil edecek, Şirket’in kullanımında yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı eylem ve davranışlarda bulunamaz, bu gibi içerikleri edinemez. Kullanıcı, bir başkasının gizlilik hakkını ya da ticari marka haklarını Hizmet/Ürün’nün edinimi öncesinde, sonrasında, sırasında ihlal edemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde, Şirket, aykırılığa sebep olan Kullanıcı’nın üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkına haizdir ve tüm haklarını saklı tutar.
  5. Şirket, Kullanıcı’nın; Hizmet Veren ya da onların e-posta adreslerine ya da herhangi bir iletişim aracı ile, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj göndermesi, bu amaçla başka bir Sitene yönlendirmesi ve Şirket’te var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanması, Şirket’i egale ederek Hizmet Veren ile birebir Hizmet alınmasının amaçlanması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
  6. Kullanıcı tarafından Hizmet Veren ile yapılan görüşmeler sırasında veya Şirket’in ilgili alanlarına gönderilen ve/veya yüklenen içeriklerden münhasıran söz konusu içeriği yükleyen veya gönderen Kullanıcı ve/veya Hizmet Veren sorumludur. Şirket, Kullanıcı ve/veya Hizmet Veren tarafından gönderilen ve/veya yüklenen içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, Şirket’in içerikleri izlemediğini, ancak bu kuralların ihlal edildiğine veya başka bir nedenle zararlı olduğuna kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirdiği içerikler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.
  7. Şirket bünyesinde tutulan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gereken tüm tedbirleri almaktadır. Ancak, siber saldırı ve/veya hırsızlık vb. haller ile kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. Şirket’te yer alan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır.
  9. Kullanıcı, Şirket’te paylaştığı veya yüklediği her türlü içerik için, Şirket’e söz konusu içeriklerin Şirket’te veya çeşitli mecralarda, çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekillerde yayınlanmasına ilişkin hakları ve söz konusu içerikleri ayrıca bir ücret ödemesi gerekmeksizin herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, yasal mevzuat sınırları içerisinde ve sözleşme süresi içerisinde, devredilebilir bir hak olarak verir. Herhangi bir karışıklığa sebep olmamak adına belirtmek gerekir ki; işbu madde kapsamında, Şirket, Kullanıcı tarafından paylaşılan veya yüklenen içerikleri kendilerine ilişkin herhangi bir hak iddia etmemekte, içeriklerin görüntülerinin Şirket’te veya çeşitli mecralarda yayınlanması haklarına ilişkin bir bilgilendirme yapılmaktadır.
  10. Kullanıcı’nın kusuru ile sebebiyet verdiği; Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sebeple zarara uğraması, itibarının zedelenmesi, resmi ve idari makamlarca yaptırım ve/veya ceza uygulanması hallerinde ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşan durumların tamamında, Şirket tarafından yapılacak ilk yazılı talepte belirtilen bütün doğrudan ve/veya dolaylı menfi ve müspet zararları aksi kararlaştırılıncaya dek tek seferde nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Şirket’in herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  12. Kullanıcı, her koşulda Şirket’i kar kaybı da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarara uğratmamakla ve Şirket’in saygınlığına herhangi bir zarar vermemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcı, Şirket’te belirtilen tüm koşul ve kurallara uygun davranacağını, Şirket aleyhine ve/veya gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunmamayı, Şirket markasını kötüleyici eylem ve davranışlarda bulunmamayı, Şirket’te Hizmet/Ürün sağlayan Hizmet Veren hakkında doğru ve gerçeğe uygun yorum yapmayı ve aksi bir duru
WhatsApp