Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Uzaktan Sağlık Bilişim Sistemi sağlayıcısı olan ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin www.ceptesaglik.com internet sitesi üzerinden verdiği bilişim hizmeti vasıtası ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatlarına göre, Sağlık Bakanlığı’nca, ilgili diğer bakanlıklarca ve mercilerce sağlık ve Hizmet Verenlık hizmeti vermeye yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerce, Kurumlarca ve Kuruluşlarca sağlanan hizmetleri ve/veya ürünleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre fiili kanuni ehliyeti olan, iş bu sözleşmede ve web sitesinde belirtilen sözleşme hizmet şartlarını www.ceptesaglik.com internet sitesinden üye kayıt formunu doldururken elektronik ortamda imzalayarak ve/veya onaylayarak kayıt işlemlerini tamamlayıp hizmetlere erişen ve kullanan gerçek kişilerin elektronik ortamda hizmeti satın aldığını kabul beyanının ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacak ve Sözleşme Taraflarınca da Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İş bu Sözleşme’nin amacı Sitesi’de ve Uygulama’da niteliği, niceliği ve Hizmet Bedeli belirtilen Hizmet/Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Şirket’in Hizmet/Ürün için tek taraflı takdir hakkı ile belirlediği Hizmet Bedeli’nin Hizmet Alan’ın elektronik ortamda açık rızası ile Hizmet Bedeli’ni ödeyerek ilgili Hizmet/Ürün’ü satın almasının Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI   

 

 

ŞİRKET

HİZMET ALAN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

:

ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

 

Adres

:

Harbiye  Mahallesi Hürriyet Caddesi 7/12 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No/ Vergi No

:

6430764677 Başkent V.D.

 

E-posta

:

info@ceptesaglik.com

 

Telefon No

:

0850 308 5003

 

 

2.TANIMLAR

Sözleşme

:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Şirket

:

ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Cepte Sağlık

:

Tüm hakları Şirket’e ait olan, Kullanıcı’nın Hizmet Veren’den hizmet almasına ve/veya Hizmet Veren ile görüntülü görüşmesinin gerçekleşmesini sağlayan platform.

İnternet Sitesi

:

www.ceptesaglik.com

Üyelik Sözleşmesi

:

Kullanıcı’ların üye kayıt sırasında üyelik şartlarını okuyup anladığını kabul beyan ve taahhüt etiği sözleşme.

Hizmet Veren

:

www.ceptesaglik.com üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mezuatlarına göre faaliyet iznine sahip oldukları hizmetleri ve/veya ürünleri veren kişi, kurum ve kuruluşlar.

Ziyaretçi

:

İnternet Sitesi’ne erişen gerçek veya tüzel kişiler.

Kullanıcı

:

İnternet Sitesi’ne erişen ve İnternet Sitesi’de açıkça belirtilen Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları kabul ederek hesap oluşturan gerçek veya tüzel kişiler.

Hizmet Alan

:

İnternet Sitesi’ne erişen, İnternet Sitesi’de açıkça belirtilen Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları kabul ederek hesap oluşturan ve Hizmet Veren tarafından sağlanan hizmet ve/veya ürünü satın alan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre fiili kanuni ehliyeti olan gerçek veya tüzel kişiler.

Taraf / Taraflar

:

Şirket ve Hizmet Alan ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Uygulama

:

Tüm hakları Şirket’e ait olan www.ceptesaglik.com  üzerinden Kullanıcı’nın Hizmet Veren’lerin satışa sunduğu hizmeti ve/veya ürünü satınalmasını sağlayan bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarda çalışan 16.05.2022 tarihinde 2022/6708 kayit tescil numarası ile Şirket adına tescil edilmiş yazılım.

Cepte Sağlık Hizmeti

:

Cepte Sağlık üzerinden Hizmet Veren’in Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mezuatlarına göre faaliyet iznine sahip oldukları hizmetleri ve/veya ürünleri sağlayabilmesi; Kullanıcı’nın da Hizmet Bedeli ödeyerek Hizmet Veren’den bu hizmeti ve/veya ürünü alması için bilişim altyapısı sağlanmasıdır.

Cepte Sağlık Hizmeti Umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile elektronik ortamda veri alışverişi ve/veya görüntülü görüşme yapılması için teknolojik altyapı sağlanması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında Hizmet Alan’nın ve Hizmeti Veren’in aynı anda hazır bulunması gerekmektedir. Cepte Sağlık Hizmeti işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak sağlamakta olup herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Şirket, Hizmet Veren tarafından sağlanan hizmet ve/veya ürün için bilişim altyapısı sağlayarak aracılık hizmeti vermektedir. Şirket tarafından sağlanan hizmet Türkiye Cumhuriyeti 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358.maddesine ve 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu” hakkında Yönetmelik esasına göredir.

Sözleşme şartları, yasal mevzuatlar, Kullanıcı’nın, Hizmet Veren’in ve Şirketin her türlü nesnel ve/veya özel bilgilerinin güvenliklerinin korunması, Cepte Sağlık platformu’nun geliştirilmesi gibi ve benzeri zaruri şartların vukuu bulması durumunda Şirket ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın istedği zaman sağladığı Hizmetler’in muhteviyatını değiştirme ve Hizmetler’i Kullanıcı’nın, Hizmet Veren’in ve diğer üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir.

Hizmet/Ürün

:

Şirket’in Cepte Sağlık platformu ile sağladığı bilişim altyapısı üzerinden Hizmet Veren’in ücreti bedelinde Hizmet Alan’a Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mezuatlarına göre faaliyet iznine sahip oldukları hizmetler ve/veya ürünler.

Hizmet Bedeli          

:

Hizmet Alan tarafından Şirket’e ödenecek bedeli ifade eder

Ödeme Hizmet Sağlayıcı

:

Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

USBS

:

Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi.

USBS Sağlayıcısı

:

Merkezi Harbiye  Mahallesi Hürriyet Caddesi 7/12 adresinde bulunan ONLNIE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ.

USBS Hizmeti:

:

Kullanıcı’nın talebine istinaden umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri elektronik ortamda alışverişi ve/veya görüntülü görüşme yapılması için teknolojik altyapı sağlanması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında Hizmet Alan’ın ve Hizmet Veren’in aynı anda hazır bulunması gerekmektedir. USBS Hizmeti işbu Sözleşme şartlarına, Türkiye Cumhuriyeti 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358.maddesine ve 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu” hakkında Yönetmelik esasına uygun olarak sağlamakta olup herhangi bir ek sözleşme imzalanmasina gerek kalmaksızın Kullanıcı, Hizmet Alan ve Hizmet Veren için bağlayıcıdır.

Tüketicinin Korunması Kanunu

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Mesafeli Satış Yönetmeliği

:

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

KVKK Kanunu

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Materyaller

 

Şirket ürünleri, Şirket ticari markaları, görünümü, Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Cepte Sağlık markası, www.ceptesaglik.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller

 

3. SÖZLEŞME KAPSAMI

İş bu Sözleşme kapsamında verilen Cepte Sağlık Hizmeti; Hizmet Alan`ın

 • Hizmet Veren’in C2C pazaryeri platformununda sunduğu Hizmet/Ürün’ü incelemesini,
 • Hizmet Veren’in profesyonel özgeçmişini, bilgilerini, yayınlarını, yayınlayacağı platformu incelemesini,
 • Hizmet Veren’in Hizmet/Ürün’ü için randevu programını yayınladığı platformu incelemesini,
 • Hizmet Bedeli’nin ödemesi koşulu ile Hizmet Veren’den Hizmet/Ürün için randevu almasını,
 • Hizmet Bedeli ödenmiş Hizmet/Ürün için Hizmet Veren’den hizmet almasını,
 • Hizmet Alan tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Hizmet/Ürün’ün Hizmet Alan tarafından alınmasını takiben sadece ve yalnızca Hizmet Veren adına ve hesabına alınan bedelin Hizmet Veren’e Şirket ile sözleşmesel ilişkisi kapsamında aktarılmasını içerir.

İş bu Sözleşme kapsamında;

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni,  Açık Rıza Beyanı, Çerez Politikası, Üyelik Sözleşmesi, İptal ve İade Şartlarını  ile sınırlı olmaksızın Site’de yer alan diğer bilgi, belge ve açıklamalar İş bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Sitesi’de ve Uygulama’da yayınlanan Hizmet bedelleri satış fiyatıdır. Yayınlanan Hizmet Bedelleri ve Hizmet/Ürün muhteviyatları Şirket tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen Hizmet Bedeli ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Hizmet Alan’ın açık rızası ile elektronik ortamda sağlanan Cepte Sağlık Hizmeti umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası yapılmaktadır.
 • Şirket’in; Hizmet Alan veya Hizmet Veren tarafından Site’ye girilen bilgilerin, Hizmet/Ürün’in, materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Alan, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Hizmet Alan ve Hizmet Veren, Site’deki yapmış olduğu yanlış bilgilendirmeden, gayri ahlaki eylemlerden, kanunlara ve mevzuatlara aykırı davranışlardan ve benzeri eylenlemlerden ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanlardan sorumludur.  Belirtilen eylemler ile sınırlı olmaksızın doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların ifşası, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.
 • Şirket, Hizmet Veren’in verdiği taahhütleri tamamen ve/veya kısmen yerine getirmemesinden veya Hizmet Veren’in bu ve benzeri taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

 

4. SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI/HİZMET ALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Sitesi’de veya Uygulama’da Sözleşme konusu Hizmet/Ürün temel nitelikleri, Hizmet Veren’in bilgileri, Hizmet Veren’in uzmanlık alanları, Hizmet Bedeli,  adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları, randevu saatleri ve benzeri satışa konu Hizmet/Ürün ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan iş bu Sözleşme’yi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni,  Açık Rıza Beyanı’nda, Çerez Politikası’nı, Üyelik Sözleşmesi’ni, İptal ve İade Şartların’ı ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan diğer bilgi, belge ve açıklamaları eksiz ve tam okuyup anladığını ve kabul  ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan gerek Şirket’e gerekse de Hizmet/Ürün alım öncesinde ve/veya alım sırasında Hizmet Veren’e vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan’ın eksik, yanlış, kısmi bilgi vermesinden kaynaklanan zarar, ziyan ve kusurlardan Şirket ve Hizmet Veren sorumlu değildir. Bu nedenler sonucu vukuu bulan zararın, ziyanın ve kusurun tazmini ile ilgili Şirket hukuki ve cezai haklarını saklı tutar.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan Üyelik Form’unu doldurarak ve Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak kullanım şartlarını kabul ettiği Cepte Sağlık Platformu’ndaki üyelik ve kullanım haklarını üçüncü şahıslara devredemez. Kullanıcı/Hizmet Alan Site kullanıcı adını, kullanıcı şifresini ve diğer özel bilgilerini üçüncü şahıslara vermeyeceğini, üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan’ın kullanıcı adını, kullanıcı şifresini ve diğer özel bilgilerini üçüncü şahıslara vermesinden ve üçüncü şahısların kullanımına açmasından kaynaklanan zarar, ziyan ve kusurlardan Şirket ve Hizmet Veren sorumlu değildir. Bu nedenler sonucu vukuu bulan zararın, ziyanın ve kusurun tazmini ile ilgili Şirket hukuki ve cezai haklarını saklı tutar. Kullanıcı/Hizmet Alan’nın mevcut üyeliğini bizatihi kendisinin kullanmadığının Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket haklı neden ve ihbarda bulunmaksızın derhal fesih hakkına sahip olup Şirket’in hukuki ve cezai tüm hakları saklıdır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan’ın yapmış olduğu Hizmet Bedeli ödemesinin Şirket tarafından Hizmet Veren adına ve hesabına Şirket tarafından Kullanıcı/Hizmet Alan’a verdiği Hizmet/Ürün mukabilinde tahsil edilmekte olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alanı’ın işbu Sözleşme kapsamında Site’den Hizmet Bedeli’ni ödeyerek satınaldığı Hizmet/Ürünü içinci başka  şahıs veya kuruluşa sağlanması ve/veya teslim edilmesi durumunda teslim alacak üçüncü şahıs ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve/veya Hizmet için hazır olmamasından Şirket değildir.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in Site’de Hizmet Veren tarafından girilen hiçbir bilgiyi kontrol ve teyid etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan,  Hizmet/Ürün’ün için Hizmet Veren’e kendileri ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz vermekle yükümlüdür. Aksi durumda, Hizmet Bedeli ödeyerek aldıkları Hizmet/Ürün ile ilgili oluşabilecek memnuniyetsizlik, aksaklık, Hizmet’in alınamaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Hizmet/Ürün’ü teslimatını için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Hizmet Bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Şirket’in sözleşme konusu Hizmet/Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e yapılan ödemelere ilişkin Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Sözleşme konusu Hizmet/Ürün’ün Hizmet Alan’ın ve/veya Hizmet Alanın belirttiği Kullanıcı/Hizmet Alan’nın gösterdiği adresteki üçüncü kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Kullanıcı/Hizmet Alan’a ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e ödenmemesi halinde, Hizmet Alan Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde tüm ortaya çıkacak giderler ile birlikte Hizmet Alan Şirket’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı/Hizmet Alan, www.ceptesaglik.com alan adlı internet sitesinde veya Uygulama’da sunulan Hizmet/Ürün’ü sipariş edebilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Kullanıcı/Hizmet Alan her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir. Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’e ait Site’ye veya Uygulama’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Şirket’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan, bilgilerinin değişmesi halinde Üyelik Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere üyelik bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’e ait Sitesi’yi veya Uygulama’yı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı/Hizmet Alan’ı bağlayacaktır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’e ait Site’yi veya Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Site’ye veya Uygulama’ya üye sıfatıyla Kullanıcı/Hizmet Alan başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu işlemlerde bulunduğu takdirde doğacak zararları Şirket’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı/Hizmet Alan’ın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Kullanıcı/Hizmet Alan, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.
 • İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı/Hizmet Alan işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Şirket’e bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Kullanıcı/Hizmet Alan’a karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcı/Hizmet Alan’a ait, iş bu Sözleşme ve Cepte Sağlık Hizmeti dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Şirket’in ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Şirket Gizlilik Politikalarına ve KVKK Kanunu ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, KVKK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Hizmet/Ürün’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde edinmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan’ın, Hizmet/Ürün’ü kullanırken yapacağı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan Hizmet Veren’ın bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu, Şirket’in yalnızca ve sadece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve  Cepte Sağlık Hizmet sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.


4.2. ŞİRKET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Şirket, Hizmet Veren tarafından sağlanan Hizmet/Ürün’den, Hizmet Veren ile Şirket arasında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmaması ve sağlanan Hizmet/Ürün’ün içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmaması sebebiyle hiçbir zaman Hizmet/Ürün’in kalitesinden sorumlu olmadığını, Kullanıcı/Hizmet Alan, kabul ve beyan eder.
 • Şirket, işbu Sözleşme konusu kendi tarafından sağlanan Cepte Sağlık hizmetini eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Şirket, Hizmet Veren’in Şirket üzerinden sağladıüı Hizmet/Ürün’lerin listelenmesi, Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından Hizmet/Ürün’ün Hizmet Bedeli’nin ödenmesini takiben Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından ödenen bedellerin ilgili Hizmet Veren’e sözleşme ilişkisi kapsamında aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Hizmet Veren, Şirket’in Hizmet Veren namına satışa sunulan Hizmet/Ürün’ün bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket vasıtası ile ödeme yaparak Hizmet Veren ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in Hizmet Veren tarafından verilen Hizmet/Ürün karşılığında yapılacak ödemelerin ilgili Hizmet/Ürün’ün Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından teslim alınmasını takiben Hizmet Veren’in hesabına aktarılması hususunda yetkili olduğunu ve de Hizmet/Ürün karşılığında Hizmet Bedeli ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Şirket Hizmet/Ürün’ü kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, ürün ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in dilediği değişiklikleri ürün ve hizmetler üzerinde yapabileceğini ve Şirket’in bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Kullanıcı/Hizmet Alan’ya başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Kullanıcı/Hizmet Alan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Kullanıcı/Hizmet Alan, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı/Hizmet Alan; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Kullanıcı/Hizmet Alan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.
 • Hizmet Veren ile Şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmamaktadır. Şirket sadece ve yalnızca Kullanıcı/Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında yapılacak Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, Gizlilik Politikası uyarınca, Şirket hiçbir suretle Hizmet Veren’ın verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı/Hizmet Alan, kabul ve beyan eder.
 • Aracılık edilen ve Hizmet Veren tarafından verilen Hizmet/Ürün’ün hayatın olağan akışı gereği fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi azami kalitenin sağlanması için önem teşkil etmektedir. Ancak, aracılık edilen ve Hizmet Veren tarafından verilen Hizmet/Ürün’ün sosyal ağ ve fiziki olmayan yollarla gerçekleşmesi sebebi ve diğer sebeplerle, bu mecraya güvenlik ve kalite açısından Şirket gerekli tüm önlemleri alır ve asgari kaliteyi sağlamaya çalışır ancak, Kullanıcı/Hizmet Alan’ya Ürün ve/veya Hizmet’in kalitesi konusunda garanti vermez.
 • Şirket, Kullanıcı/Hizmet Alan’a sağlanan Hizmet/Ürün karşılığında Hizmet Veren’e verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.
 • Şirket, Kullanıcı/Hizmet Alan’dan, Hizmet Veren adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Kullanıcı/Hizmet Alan’ı ve/veya Hizmet Veren’i temsil etmemektedir. Şirket’in Kullanıcı/Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Hizmet Veren ve Kullanıcı/Hizmet Alan arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Kullanıcı/Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin husumeti bulunmamaktadır.
 • Şirket’in her ne sebeple olursa olsun Kullanıcı/Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Hizmet Alan ve Hizmet Veren, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden bizzat ve şahsen sorumludur. Kullanıcı/Hizmet Alan ve Hizmet Veren, Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.
 • Şirket; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut işlemin şüpheli bir işlem olması; şüpheli işlemlerle ilgili Kullanıcı/Hizmet Alan’a Şirket tarafından ulaşılamaması, söz konusu işlemin Kullanıcı/Hizmet Alan’ın ve Şirket’in genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut da işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Kullanıcı/Hizmet Alan’a aktarılması için Kullanıcı/Hizmet Alan’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya değin Kullanıcı/Hizmet Alan’ın hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Kullanıcı/Hizmet Alan’dan talep edilen bilgi ve belgelerin Şirket’e iletilme süresinin dolması durumunda, Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından yapılan ödeme, Şirket tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Kullanıcı/Hizmet Alan ya da Bankasına iade etmesi halinde, Şirket ödediği bedele ilişkin haklarını saklı tutar. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e ait olup belirtilen işlem yalnızca Kullanıcı/Hizmet Alan’ın güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.
 • Şirket, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Kullanıcı/Hizmet Alan'a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan da Sözleşme konusu Hizmet/Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Şirket’ten talep etme hakkını haizdir.
 • İşbu Sözleşme’ye konu Hizmet/Ürün’ün Kullanıcı/Hizmet Alan’a tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde Şirket, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Kullanıcı/Hizmet Alan’dan talep edebilir. Kullanıcı/Hizmet Alan’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede Hizmet/Ürün verilmemiş ise dondurulacak ve mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Şirket, Kullanıcı/Hizmet Alan’ın siparişini iptal etme hakkını haizdir.
 • Şirket, Sözleşme konusu Hizmet/Ürün’ün sağlanması için gerekli olan Cepte Sağlık Hizmeti’ni eksiksiz, Sitesi’nde veya Uygulama’da yer alan niteliklerine uygun olarak verilmesinden sorumludur.
 • Şirket, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Kullanıcı/Hizmet Alan, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Şirket’ten her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Ancak Şirket, İnternet Sitesi’ndeki promosyon ve kampanyalar üzerinde değişiklik yaptığını Sitesi’nde yeni bir promosyon veya kampanya ile duyurması gerekmektedir.
 • Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


5. KULLANIM KOŞULLARI

 

 • İşbu Sözleşme’nin tarafları Şirket ile Kullanıcı/Hizmet Alan’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’de kararlaştırılan usul, esaslara ve mevzuata göre belirlenmektedir.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan’nın Sitesi’ye veya Uygulama’ya girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Şirket; aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcı/Hizmet Alan aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile internet sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, internet sitesin yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve internet sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Kullanıcı/Hizmet Alan, Hizmet/Ürün’deki değişikliğe veya kaldırılmasına ilişkin talep ve/veya itirazlarını 15 gün içerisinde info@ceptesaglik.com Şirket yetkili mail adresine iletme hakkına sahiptir. Talep ve/veya itirazlara ilişkin değerlendirme hakkı yalnızca ve sadece Şirket’e aittir.
 • İnternet Sitesi veya Uygulama Şirket'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Hizmet/Ürün’ü Hizmet Veren’den alır. Kullanıcı/Hizmet Alan’ın satın alma talebi, Hizmet/Ürün’e ilişkin Şirket tarafından hazırlanan, Şirket ya da Şirket dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Hizmet Veren ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin Hizmet/Ürün’ü satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Kullanıcı/Hizmet Alan, bu satın alma talebiyle ilgili Hizmet/Ürün’ü satın almayı kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, kendisine tanınan gün ve saatte tüm hakları sadece ve yalnızca Şirket’e ait olan ve görüşmenin yapılmasına aracılık eden Cepte Sağlık Hizmet platformu üzerinden önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak Hizmet’i alır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine en yakın buldukları uzmanı seçmekte özgürdürler.  Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in Sitesi ve/veya Uygulaması ile Hizmet/Ürün alacağı Hizmet Veren’i seçer, Hizmet Veren’in de uygun olduğu tarih ve saate göre randevu zamanını belirler, kredi kartı ve/veya Şirket’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Hizmet Veren’den aldıkları Hizmet/Ürün sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Hizmet Veren’in ve Şirket’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Hizmet Veren’in sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Hizmet’in görülmesi sırasında, Cepte Sağlık Hizmeti üzerinden herhangi bir şekilde kayıt alınmayacağını, tamamen gizli ve  üçüncü kişilerin Hizmet Veren tarafından davet edilmediği sürece yalnızca kendisi ile Hizmet Veren arasında gerçekleşeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi taktirde, cezai ve hukuki alanda sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Hizmet’in görülmesi sırasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında hiçbir suretle Hizmet Veren’in özel bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon numarası v.b.) talep etmeyeceğini, Hizmet’in sağlanmasında Şirket’i egale edici eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, Hizmet’i yalnızca ve sadece Şirket aracılığıyla alacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi Şirket tarafından tespit edildiği taktirde, Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Kullanıcı/Hizmet Alan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, işbu Hizmet/Ürün’ü alırken, 18 yaşından büyük olduğunu ve Sözleşme’yi yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi geçen Hizmet/Ürün’ün kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu; Şirket’in Hizmet/Ürün’ün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan’ın sayılan hususlara aykırılığının tespiti halinde ve Kullanıcı/Hizmet Alan’ın işlemleriyle ilgili Şirket’e Hizmet Veren’dan 2 (iki) kez şikayet ulaşması durumunda Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Kullanıcı/Hizmet Alan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.
 • Şirket; Şirket ürünleri, Şirket ticari markaları, görünümü, Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Cepte Sağlık markası, www.ceptesaglik.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında Kullanıcı/Hizmet Alan Hizmet/Ürün’ü satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup Şirket’in tüm hakları saklıdır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Hizmet/Ürün’ü çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket’in söz konusu Hizmet/Ürün’den herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren tarafından Şirket’e eklenen, gerçekleştirilen eylemler veya başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı zarara uğratacak nitelikte, sınırlamaları aşan veya ihlal eden Hizmet/Ürün’den, devlet, yargı veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Hizmet Veren’ın sorumlu olduğunu, Kullanıcı/Hizmet Alan bilir, kabul ve beyan eder.


6. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 • Şirket, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Kullanıcı/Hizmet Alan’ı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Kullanıcı/Hizmet Alan bedeli ödeyerek satın aldığı Hizmet’i, randevu saatinden 6 (altı) saat öncesinde Şirket’e yazılı bildirimde bulunup Şirket tarafından iptalin onaylanması ile Hizmet’in iptalini sağlayabilir. Şirket, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Kullanıcı/Hizmet Alan’ın haklı nedeni olmaksızın 3 (üç) kez ayrı ayrı randevusunu kusuru ile iptal etmesi halinde, Kullanıcı/Hizmet Alan’a Hizmet vermeyebilir, üyeliğini sonlandırabilir, üyeliğini dondurabilir. Bu takdirde, Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in herhangi bir zararı oluşması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan, randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu münhasıran kendisinde olduğunu, ek süre isteyemeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
 • Şirket her zaman randevuyu iptal etme hakkına sahip olup ücret iadesini en geç 4 gün içinde Kullanıcı/Hizmet Alan’a gerçekleştirecektir.
 • Şirket web uygulamasında listelendiği halde satışa, randevu saati açısından Şirket ve/veya Hizmet Veren’in kusuru ile sunulamaması veya Kullanıcı/Hizmet Alanın satın aldığı bir Hizmet/Ürün’ün randevu saati itibariyle Hizmet Veren’in veya Şirket’in kusuru ile verilmemesi durumlarında, Şirket, Kullanıcı/Hizmet Alan’a bilgi vermek kaydı ile Kullanıcı/Hizmet Alan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır.
 • Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Kullanıcı/Hizmet Alan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar.
 • Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Kullanıcı/Hizmet Alan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı/Hizmet Alan; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, oluşan sorunlardan Şirket’in sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • Şirket, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Kullanıcı/Hizmet Alan'a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Hizmet Alan da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Şirket’ten talep etme hakkını haizdir.


7. HİZMET/ÜRÜN’ÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 • Sipariş konusu Hizmet/Ürün, aksi Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Kullanıcı/Hizmet Alan’ın Hizmet/Ürün türüne göre ya online olarak ya da Kullanıcı/Hizmet Alan’ın net bir şekilde belirttiği adreste sağlanacaktır. Kullanıcı/Hizmet Alan, "Adres Bilgileri" ve "Kullanıcı/Hizmet Alan" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Şirket ile paylaşılan veriler, KVKK Kanunu kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Kullanıcı/Hizmet Alan, bilgilerinin kendisine ve kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.
 • Sipariş, Kullanıcı/Hizmet Alan’ın ödeme bilgisi hakkında Banka onay geldikten sonra verilmiş sayılacaktır.


8. AYIBA KARŞI HÜKÜMLER

 • Kullanıcı/Hizmet Alan, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Hizmet/Ürün’ü Hizmet Veren’den alır. Kullanıcı/Hizmet Alan’ın satın alma talebi, Hizmet/Ürün’e ilişkin Şirket tarafından hazırlanan, Şirket ya da Şirket dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Hizmet Veren ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Kullanıcı/Hizmet Alan, bu satın alma talebiyle ilgili Hizmet/Ürün’ü satın almayı kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, satınaldığı Hizmet/Ürün’de ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.  Kullanıcı/Hizmet Alan, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen ve/veya açıkça belli olmayan (gizli) bir ayıp olması halinde durumu Şirket’e derhal ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Kullanıcı/Hizmet Alan, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde Kullanıcı/Hizmet Alan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. Şirket, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında Hizmet/Ürün’ün kendisine teslimi ile gerekli kontrolleri yaparak; Kullanıcı/Hizmet Alan’nın beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü değiştirerek Kullanıcı/Hizmet Alan’a tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder.
 • Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Hizmet Veren’in davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Şirket’in kullanımı, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in, herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.


9. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından Site’den sipariş edilen ürünlerin bedeli Site’de ve Kullanıcı/Hizmet Alan’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. İşbu Sözleşmede belirtilmedikçe ürün bedeline KDV dahil değildir.
 • Şirket, Kullanıcı/Hizmet Alan’a sağlanan Hizmet/Ürün karşılığında Hizmet Veren’e verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda Site’den seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Kullanıcı/Hizmet Alan ile kart sahibi banka arasında akdedilen ve mutabakata varılan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile Kullanıcı/Hizmet Alan arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Şirket’in bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


10. MÜCBİR SEBEPLER VE UMULMAYAN HALLER

 • Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
 • İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.
 • Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep, 30 (otuz) gün süreyle devam ederse Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.
 • Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Şirket, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.
 • Mücbir sebep hallerinden birinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Kullanıcı/Hizmet Alan işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.


11. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Şirketi’n ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Kullanıcı/Hizmet Alan gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Kullanıcı/Hizmet Alan’ın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.
İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.


13. CAYMA HAKKI

 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesinin 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Şirket tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bununla birlikte ilgili Yönetmelik gereğinde Kullanıcı/Hizmet Alan “Tüketicinin İstekleri veya Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Mallara İlişkin Sözleşmeler”de hakkını kullanamayacaktır.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.
 • Kullanıcı/Hizmet Alan, işbu Sözleşmeyi okuma ve onaylamasıyla başlayacak olan Cayma hakkının kullanıldığına 14 (on dört) gün içerisinde dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya destek@ceptesaglik.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Kullanıcı/Hizmet Alan’nın cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Şirket’e iletilmesi suretiyle de kullanılabilir.


14. YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı/Hizmet Alan işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Şirket, söz konusu Sözleşme’nin Site üzerinde, Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

WhatsApp